Rewitalizacja terenów zielonych, renowacja Trybunału Koronnego, Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży czy nowa przestrzeń w dzielnicy Tatary to tylko niektóre z projektów ujętych w propozycji Gminnego Programu Rewitalizacji. Ruszają konsultacje społeczne jego kolejnej odsłony na lata 2024-2033. Uwagi i propozycje działań rewitalizacyjnych, wpisujących się w główne założenia dokumentu, można zgłaszać do 10 października.

– Gminny Program Rewitalizacji to strategiczny i niezbędny dla miasta dokument, konieczny do uzyskania funduszy europejskich, przeznaczonych na rewitalizację w najbliższych latach. Wśród pierwszych projektów, które planujemy zgłosić do dofinansowania znajdą się Błonia pod Zamkiem, amfiteatr na Tatarach i Park Bronowicki. Program ten jest także podstawą aplikacji dla innych podmiotów na realizację działań rewitalizacyjnych. Zachęcam zatem do zapoznania się z propozycją treści dokumentu a także składania uwag i dodatkowych projektów, które po analizie będziemy mogli uwzględnić w jego ostatecznym kształcie – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Konsultowany projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2024-2033 bazuje na dotychczasowych działaniach rewitalizacyjnych, w tym poprzedniej edycji Programu na lata 2017-2023. Obejmuje obszar o powierzchni 1,5 tys ha, w tym dzielnice: Śródmieście, Stare Miasto, Za Cukrownią, Tatary i Hajdów Zadębie. Strategicznym zadaniem dokumentu jest poprawa jakości życia i relacji społecznych na tych terenach. Program określa wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, jej cele oraz kierunki działań.

– Chcemy, aby w wyniku realizacji programu na obszarze rewitalizacji rozwinięte zostały mechanizmy współuczestnictwa mieszkańców i mieszkanek w życiu miasta i wpływania na jego rozwój. Dzięki temu, stopniowo procesy przemian w poszczególnych podobszarach rewitalizacji w coraz większym zakresie zależeć będą od aktywności i samoorganizacji mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – mówi Hubert Mącik, dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji.

W ramach rozpoczynających się konsultacji społecznych mieszkańcy mogą wziąć udział w 4 wydarzeniach. Dwa otwarte spotkanie informacyjne odbędą się 27 września (środa) o godzinie 16.00 oraz 4 października (środa) o godzinie 9.00 w budynku „Orion” przy ul. Spokojnej 2, sala konferencyjna nr 252 (II p.). Na warsztaty z pisania wniosków projektowych do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji zapraszamy 19 września (wtorek) o godz. 14.00 w tej samej lokalizacji. Z kolei spotkanie informacyjne z przedstawicielami Rad Dzielnic objętych obszarem rewitalizacji odbędzie się 20 września (środa) o godzinie 16.30 w budynku „Orion” przy ul. Spokojnej 2, sala konferencyjna nr 252 (II p.).

Uwagi można zgłaszać do 10 października w postaci papierowej i elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej lublin.eu w zakładce Rewitalizacja oraz do pobrania w formacie dokumentu tekstowego, a także drogą korespondencyjną na adres: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji ul. Złota 2, 20-112 Lublin, drogą elektroniczną: zabytki@lublin.eu lub osobiście w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji, ul. Złota 2.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments