Do czwartku (14 stycznia) w lubelskich szpitalach zaszczepiono już blisko 10 tys. medyków. Wiemy, które placówki znajdują się w czołówce pod tym względem.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie zaszczepiono już łącznie 1908 osób. Najwięcej, bo aż 900 z nich stanowi personel pochodzący z innych placówek szpitali. Nieco mniej, bo 583 osoby zaszczepiono z samego szpitala wojewódzkiego co stanowi 40% całego personelu medycznego. 72 osoby zaszczepione stanowią personel niemedyczny z tej jednostki, a 353 osoby to personel niemedyczny z innych szpitali.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Bożego w Lublinie zaszczepiono łącznie 504 osoby. 340 osób to personel medyczny, 86 to personel medyczny spoza tej placówki, 66 to personel niemedyczny z tego szpitala i 12 osób to personel niemedyczny z innych placówek. Liczby te stanowią 39% zaszczepionego personelu medycznego ze szpitala Jana Bożego i 19% personelu niemedycznego tam pracującego.

W Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie zaszczepiono łącznie 608 osób, w tym 273 osoby personelu medycznego z tej jednostki, 236 medyków z innych szpitali, 87 osób z personelu medycznego szpitala neuropsychiatrycznego i 12 osób z personelu niemedycznego innych placówek. Stanowi to 41% personelu medycznego zatrudnionego w tej jednostce i 31% personelu niemedycznego.

Natomiast w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie od początku programu zaszczepiono 2845 osób. Nie wiemy, ile dokładnie osób zaszczepiono w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, bo niektórzy medycy są również pracownikami Uniwersytetu Medycznego.

Szpitale w regionie

Wiemy również ile osób zaszczepiono w szpitalu w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Chełmie zaszczepiono łącznie 961 osób, w tym 448 z personelu medycznego tam pracującego, 375 medyków z innych szpitali, 56 osób z personelu niemedycznego szpitala w Chełmie oraz 82 osoby z personelu niemedycznego innych placówek. Stanowi to prawie połowę, bo 45% szpitala zatrudnionego w tym miejscu i 20% personelu niemedycznego.

Natomiast w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej od początku programu zaszczepiono 1380 osób, w tym 552 osoby personelu białego szpitala, 561 osób z personelu białego z innych placówek medycznych, 160 osób z personelu niemedycznego z tej placówki i 107 osób z innych placówek. Stanowi to więc 46% personelu medycznego z tej placówki i 36% personelu niemedycznego.

Nieco mniej, bo 1020 osób zaszczepiono już w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Specjalistycznym im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 543 zaszczepione osoby to personel medyczny i 159 ten niemedyczny z tej jednostki, 230 to personel medyczny z innych placówek i 88 osób to personel niemedyczny z innych placówek. Jest to więc 39% personelu medycznego pracującego w tym miejscu i 37% niemedycznego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments