Na terenie Lublina powstają nowe drogi. Miasto kontynuuje zadania rozpoczęte w minionym roku oraz przygotowuje i projektuje kolejne inwestycje. Z części nowej infrastruktury mieszkańcy skorzystają już w najbliższych miesiącach.

– Poprzez budowę nowych ulic w mieście, systematycznie rozwijamy sieć infrastruktury drogowej. Realizowane inwestycje w dzielnicach poprawią bezpieczeństwo oraz komfort zarówno kierowców, jak i pieszych, wpłyną także na obsługę zlokalizowanych tam posesji. Przebudowa ul. Raszyńskiej oraz skrzyżowania ulic Popiełuszki i Głowackiego to postulaty zgłaszane przez mieszkańców podczas spotkań w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”. Niektóre zadania są współfinansowane z funduszy europejskich jako rozszerzenie projektów unijnych, tak aby wykorzystać powstałe oszczędności z dofinansowania, na inne pozyskaliśmy środki z programów krajowych. Część zadań to także efekt współpracy z mieszkańcami, którzy w ramach inicjatywy lokalnej wsparli finansowo opracowanie dokumentacji projektowej – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Nowe drogi powstają w dzielnicach Szerokie oraz Sławin. Tam trwa budowa ulic Bliskiej oraz Skowronkowej. Inwestycja o wartości ponad 42,5 mln zł zakończy się w styczniu 2024 r. Na ul. Bliskiej kontynuowane są prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz trwają roboty teletechniczne. Po okresie zimowym wznowiono prace przy wykonywaniu podbudowy pod jezdnię, ustawiane są także krawężniki. Drogowcy wrócili również do robót ziemnych pod budowę zbiornika retencyjnego. Zakres zadania dotyczy budowy ul. Bliskiej wraz z przebudową ul. Wojciechowskiej w obrębie istniejącego skrzyżowania, z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do zakresu ulic Nałęczowskiej i Wojciechowskiej.

Budowana jest także ul. Skowronkowa wraz z infrastrukturą. Wykonano tam już w około 90% kanalizację deszczową oraz zakończono prace branży sanitarnej w zakresie kolizji z gazem. Obecnie trwają prace branży elektrycznej i roboty drogowe. Ponadto trwają prace przygotowawcze pod warstwy konstrukcyjne na głównym ciągu ulicy. Inwestycja zakłada także budowę dojazdów do obsługi istniejącej zabudowy przyległej do ul. Skowronkowej tzw. sięgacze oraz dojazd do zbiornika retencyjnego o łącznej długości około 2 km, 7 miejsc postojowych oraz 92 słupów oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Rejon ul. Skowronkowej dopełni budowana ul. Araszkiewicza. Docelowo powstanie nowa droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu posesji 39a, o długości około 90 m wraz z placem nawrotowym i obustronnymi chodnikami. Wykonano już prawie w całości kanalizację deszczową i rozpoczęto roboty drogowe w zakresie koryta oraz pierwszej warstwy podbudowy. Koszt zadania to ponad 730 tys. zł, a termin zakończenia początek września.

We współpracy z mieszkańcami budowana jest ul. Siewierzan. Tam roboty dobiegają już końca. Aktualnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Wykonanie nawierzchni jezdni pozwoli teraz drogowcom przystąpić do wybudowania wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej. Termin zakończenia inwestycji upływa 28 kwietnia, a jej koszt to blisko 2,3 mln zł.

W ramach inicjatywy lokalnej budowane są również drogi gminne 023D i 022D w rejonie ulic Turystycznej i Hajdowskiej. Łączna ich długość wyniesie około 800 m, a jedna z dróg zostanie zakończona placem nawrotowym. Drogi będą posiadały nawierzchnię bitumiczną. Poza jezdnią i chodnikami, prace przewidują również budowę zjazdów oraz oświetlenia i kanalizacji deszczowej, a także usunięcie kolizji elektrycznych. Obie nowe drogi będą miały bezpośrednie włączenie w ul. Hajdowską. Na koniec kwietnia planowane jest ułożenie warstw asfaltowych. W ramach zadania wykonany będzie również remont istniejącego ciągu pieszo-jezdnego z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki na długości około 100 m. Czas na realizację inwestycji upływa w połowie maja, a jej wartość to blisko 4,5 mln zł.

Miasto rozpoczęło także rozbudowę ul. Raszyńskiej o wartości ponad 9,3 mln zł. Realizowana jest już budowa kanalizacji deszczowej od ul. Laskowej w kierunku ul. Tarninowej. W tym przypadku postęp prac wynosi około 30%. Z kolei dla ul. Raszyńskiej uzyskano pozytywne zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. Zakończenie inwestycji planowane jest w drugiej połowie listopada.

Niebawem rozpocznie się przebudowa ul. Popiełuszki za 4,7 mln zł. Realizację zadania przewidziano w formule zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja jest już opracowana, obecnie trwa postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po tym etapie nastąpi rozpoczęcie prac w terenie. Ich zakończenie jest planowane z końcem września. Dla poprawy bezpieczeństwa i wygody jazdy ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Legionowej otrzyma nową nawierzchnię, przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego. Odnowiona sygnalizacja świetlna zostanie włączona do Systemu Zarządzania Ruchem. Ulica zyska nowoczesne oświetlenie dostosowane do obecnych wymogów technicznych. Istniejący przystanek na wysokości Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty zmieni swoje miejsce i docelowo znajdzie się za skrzyżowaniem z ul. Junoszy. Na przystankach pojawią się również nowe wiaty oraz punkty dynamicznej informacji pasażerskiej, co zwiększy komfort oczekiwania na komunikację miejską. 

Ważne inwestycje o łącznej wartości ponad 13,6 mln zł dotyczą także dzielnicy Felin. To przebudowa zbiegu al. Witosa z ul. Doświadczalną. Poprawi to znacząco bezpieczeństwo, poprzez zmniejszenie potencjalnych punków kolizji – skręt w lewo będzie się odbywał w bezpieczny sposób. Zmiany zakładają również dostosowanie długości pasów do obecnego natężenia ruchu, co pozwoli na to, by kumulacja pojazdów odbywała się na właściwych pasach ruchu. Co więcej, przewidziano budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej od ul. Jagiełły do ul. Vetterów wraz z przejazdem rowerowym przez skrzyżowanie, co poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Powstanie także oświetlenie uliczne oraz chodniki. W ramach inwestycji drogowcy przebudują również zatoki autobusowe. Całość dopełni nowa infrastruktura do obsługi komunikacji miejskiej – wiaty przystankowe, biletomat i punkt dynamicznej informacji pasażerskiej. Nowa infrastruktura powinna być gotowa do końca października. 

Przedłużenie Węglarza

Pozytywna decyzja o rządowym dofinansowaniu pozwoli wkrótce rozpocząć procedurę wyboru wykonawcy rozbudowy układu drogowego na Ponikwodzie. Aktualnie trwa aktualizacja dokumentacji i kosztorysów, by móc ogłosić postępowania przetargowe. W ramach inwestycji powstanie nowa infrastruktura o łącznej długości około 2,6 km. Przedłużona ul. Węglarza, od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej, obejmie dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i na części jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości odpowiednio 3,5 m i 3 m. Projekt zakłada realizację zaplecza dla transportu publicznego, dwustronnych chodników i ścieżek rowerowych, sygnalizacji i oświetlenia drogowego, a także pozostałej infrastruktury drogowej, w tym kanalizacji i sieci. Nowa infrastruktura drogowa zapewni bezpieczeństwo i komfort pasażerom, kierowcom oraz pieszym.

Rozbudowa ulicy Wallenroda

Drugim zadaniem planowanym do realizacji w ramach rządowego programu finansowania jest rozbudowa ul. Wallenroda wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zana, która zakłada m.in. budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy, przebudowę chodników i zjazdów w obszarze skrzyżowań z ulicami Zana, Juranda, Wajdeloty, Grażyny, oświetlenia ulicznego i infrastruktury podziemnej.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments