Ponad 11 tys. przebadanych dzieci i 3 260 zdiagnozowanych przypadków wad wzroku, to efekty funkcjonowania miejskiego Programu wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza w latach 2015-2022. Badania wykonywane były wśród uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Lublina. Miasto przeznacza na ten cel corocznie 100 tys. zł.

– Wczesna diagnostyka wad refrakcji i zeza oraz wdrożenie leczenia w okresie, w którym efekty kliniczne są najlepsze, ułatwia rozwój psychofizyczny dzieci oraz możliwości nauki. Naszymi działaniami chcemy zwiększyć wśród rodziców i opiekunów dzieci oraz kadry pedagogicznej szkół, świadomość na temat występowania wad wzroku u dzieci, a także ich konsekwencji i potrzeby wczesnego diagnozowania oraz leczenia – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Podczas realizacji programu w latach 2015-2022 przebadano 11 372 dzieci, czyli ok. 43% populacji uczniów klas II szkół podstawowych w Lublinie. Dotychczas wykryto wady wzroku u 3 260 uczniów tj. u 28% przebadanej populacji. Najwięcej wad wzroku wykryto w 2016 r., bo u 30% badanych uczniów. W kolejnych latach liczba wykrywanych wad wzroku malała, aż do roku 2020, w którym znów zanotowano wzrost do 26%. Rok 2022 przyniósł również niepokojący wzrost stwierdzonych wad wzroku wśród dzieci – wykryto je u 25,4% badanych.

Udział dzieci w Programie daje możliwość dodatkowego badania wzroku, poza terminami badań bilansowych. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w zakresie narządu wzroku i odpowiednio wczesna korekta daje szansę na prawidłowy rozwój dziecka. Wszystkim rodzicom uczniów biorących udział w Programie wydawane są zaświadczenia o wynikach przeprowadzonych badań, a w przypadku stwierdzenia problemów okulistycznych otrzymują zalecenie w zakresie dalszej diagnostyki.

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów jest finansowany przez Miasto Lublin. Roczne koszty badań i spotkań informacyjno-edukacyjnych to 100 tys. zł.

Program realizowany jest w szkolnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przez pielęgniarki szkolne. Nowa edycja programu w 2023 r. rozpocznie się we wrześniu wraz z nowym rokiem szkolnym.

Źródło: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments