Ostatniej doby odnotowano 4739 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (724), mazowieckiego (521), śląskiego (490), wielkopolskiego (436), pomorskiego (388), podkarpackiego (368), łódzkiego (363), kujawsko-pomorskiego (324), dolnośląskiego (250), świętokrzyskiego (192), lubelskiego (185), zachodniopomorskiego (130), podlaskiego (117), opolskiego (116), warmińsko-mazurskiego (102), lubuskiego (33).

Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie naszego regionu dotyczą:

 1. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
 2. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 3. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 4. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 5. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 6. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 7. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 8. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 9. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 10. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 11. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 12. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 13. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 14. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 15. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 16. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 17. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 18. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
 19. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
 20. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
 21. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu łukowskiego, styczność
 22. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu łukowskiego, styczność
 23. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 24. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
 25. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
 26. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 27. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 28. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 29. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 30. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 31. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 32. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 33. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 34. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 35. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność
 36. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, styczność
 37. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 38. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 39. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność
 40. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 41. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 42. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 43. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 44. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność
 45. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 46. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
 47. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu radzyńskiego, styczność
 48. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 49. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 50. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu radzyńskiego, styczność
 51. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 52. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 53. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 54. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
 55. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, styczność
 56. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
 57. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 58. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
 59. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 60. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 61. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 62. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 63. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
 64. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 65. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, styczność
 66. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
 67. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, styczność
 68. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 69. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
 70. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
 71. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 72. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
 73. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 74. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
 75. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
 76. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
 77. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność
 78. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 79. Kobiety w wieku powyżej 60 lat, trwa weryfikacja miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
 80. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat, trwa weryfikacja miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
 81. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat trwa weryfikacja miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
 82. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat trwa weryfikacja miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
 83. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 84. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
 85. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, styczność,
 86. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
 87. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 88. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 89. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, styczność,
 90. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność,
 91. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, styczność,
 92. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 93. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 94. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność,
 95. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność,
 96. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność,
 97. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 98. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
 99. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Chełma, styczność,
 1. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność,
 2. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Chełma, styczność,
 3. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 4. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, styczność,
 5. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
 6. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
 7. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
 8. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, styczność,
 9. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
 10. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 11. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
 12. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 13. Mężczyzny, trwa weryfikacja wieku i miejsca zamieszkania przez WSSE w Lublinie, brak informacji o narażeniu,
 14. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 15. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, styczność,
 16. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 17. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
 18. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, styczność,
 19. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność,
 20. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność,
 21. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, styczność,
 22. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, styczność,
 23. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
 24. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
 25. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono
 26. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
 27. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,,
 28. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 29. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 30. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 31. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 32. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 33. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 34. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 35. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 36. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 37. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 38. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 39. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 40. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 41. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 42. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność,
 43. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
 44. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność,
 45. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
 46. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 47. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
 48. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 49. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 50. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
 51. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
 52. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
 53. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 54. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność,
 55. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
 56. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
 57. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność,
 58. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, styczność,
 59. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 60. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 61. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 62. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 63. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 64. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 65. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 66. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 67.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 68. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 69. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 70. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 71. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 72. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 73. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
 74. Kobiety  w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 75. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 76. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
 77. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 78. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 79. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 80. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 81. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 82. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, styczność,
 83. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 84. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 85. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 86. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania.

Z powodu zakażenia COVID-19 zmarło 6 osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 63-M, 88-M Inowrocław, 54-M Świętosław, 91-M Bydgoszcz, 85-K Łódź, 78-K Busko-Zdrój. Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 46 osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 69-K Kędzierzyn-Koźle, 81-K, 72-M Ostróda, 67-M, 74-M Grudziądz, 86-M, 74-K, 85-M Warszawa, 82-M Siedlce (mieszkaniec woj. lubelskiego), 78-M Puławy, 69-M Biłgoraj, 85-K, 92-M Lublin, 70-M Zgierz, 89-K Wieluń, , 93-K, 89-M Łódź, 72-M, 45-M, 72-K Poznań, 88-M Rawicz, 97-K Baszków, 67-M, 71-M Racibórz, 66-M, 95-K Gliwice, 65-M Mysłowice, 84-M Cieszyn, 73-K Piekary Śląskie, 62-M Łódź (mieszkaniec woj. śląskiego), 84-M, 51-M Białystok, 74-K, 76-M, 74-K Oświęcim, 64-M Chrzanów, 58-M Jelenia Góra, 79-M, 60-M Wrocław, 77-M Starachowice, 70-K Szczecin, 80-M Wejherowo, 87-M, 93-M Gdańsk, 85-K Koleczkowo, 65-M Słupsk.

Do tej pory liczba w kraju odnotowano 116 338 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 2919 osób zmarło.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments