Na większości lubelskich uczelni studenci mogą szykować się na zdalną sesję egzaminacyjną. Egzaminy odbędą się online, między innymi przez platformę MS Teams. Ale nie wszędzie tak będzie.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

– Jest zalecenie, by sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna odbywała się zdalnie, czyli  z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej. O sposobie przeprowadzenia zaliczeń końcowych i egzaminów decyduje dziekan danego wydziału, kierując się specyfiką przedmiotu prowadzonego na danym kierunku studiów – tłumaczy Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS w Lublinie. – W skali całej naszej uczelni w zbliżającej się zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, która rozpocznie się 4 i potrwa do 17 lutego, prawdopodobnie zdecydowana większość zaliczeń i egzaminów będzie jednak przeprowadzana zdalnie. Zaliczenia końcowe lub egzaminy przeprowadzane w sposób zdalny mogą oczywiście przybierać formę pisemną lub ustną

Uniwersytet Medyczny

– Od listopada 2020 roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie przywracał zajęcia w formie kontaktowej, dlatego też wszystkie egzaminy praktyczne będą realizowane w formie stacjonarnej. Egzaminy teoretyczne odbywające się zdalnie, będą przeprowadzane według precyzyjnie przyjętych kryteriów – tłumaczy dr n. med. Wojciech Brakowiecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Politechnika Lubelska

– Sesja rozpocznie się 29 stycznia i potrwa do 21 lutego. Egzaminy i zaliczenia odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Powodem takiej decyzji jest przedłużenie obowiązujących w kraju obostrzeń związanych z pandemią oraz prośba samorządu studenckiego – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Sesja egzaminacyjna oraz egzaminy dyplomowe będą odbywały się w formie zdalnej. – Jeśli jednak zajęcia miały charakter laboratoriów, warsztatów, a wymagane z tych przedmiotów jest zaliczenie, będzie ono mogło odbywać się stacjonarnie, przykładem może być Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu (pielęgniarstwo, biotechnologia) – informuje Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Uniwersytet Przyrodniczy

– Podobnie jak sesja letnia 2019/2020 tak i sesja zimowa 2020/2021 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z uwagi na przedłużającą się pandemię i realizację głównie zajęć w formie zdalnej, będzie także odbywała się w formie zdalnej. Harmonogram zaliczeń i egzaminów ustalają starostowie poszczególnych lat z nauczycielami odpowiedzialnymi za przedmiot – wyjaśnia Anna Woźniak, dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments