Miasto Lublin zostało liderem przedsięwzięcia „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 850 tys. euro, pochodzącemu z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, w latach 2022-2024 w mieście zrealizowane zostaną pomysły zaproponowane przez młodzież i dla młodzieży.

Celem projektu jest wzmacnianie i rozwijanie jej kompetencji oraz międzynarodowych relacji sprzyjających dialogowi. Inicjatywa jest ściśle powiązana ze strategią Lublina jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, otwiera bowiem młodym ludziom przestrzeń do realizacji ich marzeń, różnorodnych pasji i aspiracji.

– Chcemy aby Lublin był miastem identyfikowanym jako miejsce pogłębiania dialogu i utrwalania dobrych relacji. To w szczególności zadanie i misja dla młodych, którzy tworzyć będą przyszłość i kształtować wzajemne postawy między ludźmi i narodami. Podejmujemy liczne inicjatywy, które mają służyć młodzieży, a uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży potwierdza potencjał miasta i skuteczność naszych działań – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Celem inicjatywy jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, przy wykorzystaniu norweskich doświadczeń.

Planowane działania obejmują:

– stworzenie w Lublinie przestrzeni dla spotkań, integracji i współpracy młodzieży poprzez powołanie tzw. „Przestrzeni Młodych”,

– zwiększenie liczby inicjatyw młodzieżowych poprzez uruchomienie programu „Szkolny Budżet Obywatelski”,

– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą z Lublina i woj. lubelskiego w zakresie m. in.: edukacji obywatelskiej, informacji młodzieżowej i europejskiej, realizacji własnych inicjatyw, wolontariatu, rynku pracy i doradztwa zawodowego poprzez działalność Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży,

– zintensyfikowanie współpracy, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy młodzieżą i osobami pracującymi z młodzieżą z krajów EOG (Polska, Norwegia) oraz krajów PW (Białoruś, Ukraina) poprzez organizację międzynarodowych wydarzeń, wizyt studyjnych i wymian młodzieży oraz dzięki organizacji w Lublinie Kongresu Współpracy Transgranicznej.

Za zarządzanie inicjatywą odpowiada Biuro Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin, które zrealizuje szereg działań z zakresu współpracy międzynarodowej, m. in. wizyty studyjne w Polsce, Ukrainie i Norwegii oraz warsztaty i panele na tematy dotyczące młodzieży w ramach dwóch edycji Kongresu Współpracy Transgranicznej w latach 2022 i 2023.

Z kolei działania dotyczące „Przestrzeni Młodych” oraz „Szkolnych Budżetów Obywatelskich” będzie wdrażało Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. Dzięki powołaniu grupy roboczej, współpracy z doświadczonymi partnerami i konsultacjom społecznym z młodzieżą, możliwe będzie partycypacyjne projektowanie przestrzeni i dostosowanie jej do potrzeb młodych osób. Aktywności w ramach „Szkolnych Budżetów” umożliwią dofinansowanie projektów tworzonych przez młodzież lubelskich placówek oświatowych.

Partnerami Miasta Lublin w ramach inicjatywy są Europejskie Centrum Wergeland, wspierające wdrażanie polityki Rady Europy w państwach członkowskich UE z zakresu demokracji, aktywnego obywatelstwa, praw człowieka i zrozumienia międzykulturowego oraz lubelska Fundacja Sempre a Frente, która wspomaga dzieci i młodzież w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych poprzez realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych.

Inicjatywa finansowana jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments