Profesor Radosław Dobrowolski został nowym rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tylko o kilka głosów, pokonał swojego konkurenta – prof. Roberta Litwińskiego. Podczas konferencji prasowej przedstawił swoje plany rozwoju uczelni, a także opowiedział o sytuacji UMCS w dobie epidemii. Nowy rektor swoją kadencję rozpocznie 1 września.

– Wyzwania przed uniwersytetem są olbrzymie, bo jego miejsce w rankingach nie jest zachwycające, biorąc pod uwagę jego potencjał naukowo-badawczy i infrastrukturalny – stwierdza prof. Dobrowolski. – Będzie większa otwartość na świat i większe umiędzynarodowienie w nieco innym wymiarze niż dotychczas. Liczba studentów zagranicznych studiujących na uniwersytecie powinna nadal rosnąć  i uważam, że kierunki kształcenia studentów również powinny się zmieniać, czyli więcej kierunków anglojęzycznych, które będą ściągać osoby zza granicy – dodaje.

Rektor podkreśla również, że umiędzynarodowienie to nie tylko sfera dydaktyczna, ale i ściągnięcie międzynarodowej kadry naukowo-badawczej, z dużym dorobkiem i młodych, ambitnych ludzi, którzy chcieliby realizować swoje pierwsze projekty badawcze.

– To wszystko już powoli się dzieje, ale mam nadzieje, że od nowej kadencji będzie się jeszcze rozwijać i włączy się w to cała społeczność akademicka. Deklaruję również, że będziemy otwarci na każdą aktywność związaną z miastem, jak i województwem – tłumaczy.

Nowy rektor za główny cel stawia znaczny rozwój uczelni. – Program jest ambitny, ale realistyczny do wykonania przy zaangażowaniu nas wszystkich – podkreśla.

Zapowiada również zmiany w kolegium rektorskim. Chociaż liczba prorektorów nie ulegnie zmianie (dotychczas było ich czworo), nieco inaczej będzie wyglądał podział kompetencji.

– Zdecydowałem się na to, aby połączyć funkcje prorektora do spraw studenckich i do spraw kształcenia. Teraz tę funkcję będzie pełniła prof. Dorota Kołodyńska z Instytutu Nauk Chemicznych. Nie zmieni się również zakres obowiązków prorektora do spraw ogólnych, czyli prof. Arkadiusza Berezy – wyjaśnia. – Nauka jest absolutnym priorytetem, więc musiałem również zaangażować prof. Wiesława Gruszeckiego. Ciesze się, że zgodził się wejść do tego składu. No i wreszcie pojawi się nowy prorektor do spraw rozwoju i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Będzie to Zbigniew Pastuszak – dodaje.

Co z zajęciami na studiach?

Nowy rektor zapowiedział także, że choć trudno przewidzieć, jak rozwinie się epidemia w kraju, studenci od nowego roku nadal będą uczestniczyć w zajęciach online.

– Sytuacja pandemiczna dotknęła nie tylko nas na UMCS, a wszystkie uniwersytety w kraju i na świecie. My zostaliśmy tym zaskoczeni. Możemy ten moment wykorzystać do tego, aby proponując zdalne nauczanie studentom UMCS zwiększyć ich ilość. Przygotowujemy się również do tego, że rok akademicki 2020/2021 rozpoczniemy w trybie zdalnym – przypuszcza rektor.

Kim jest prof. Radosław Dobrowolski?

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski urodził się w 1964 roku. Jest geografem fizycznym, geomorfologiem, paleogeografem, jak i autorem ponad 220 artykułów naukowych (w tym 30 indeksowanych w bazie Web of Science), 2 książek, 20 rozdziałów w monografiach i ok. 100 publikacji konferencyjnych (Indeks Web of Science H=10).

Jest on również absolwentem studiów geograficznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (1988 r.). Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej zawodowo jest związany od 1987 r. Obecnie jako profesor zwyczajny, jest zatrudnionym w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku.

Fot. Dominika Polonis

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments