W czwartek (18 marca) UMCS podpisał umowę o współpracy z największym producentem oprogramowania w Europie. Wydarzenie odbyło się w nowoczesnym Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX należącym do lubelskiej uczelni.

– To wyjątkowe wydarzenie dla naszej uczelni, ponieważ rozpoczyna ścisłą, długoletnią współpracę. Zakresem umowy jest m.in. wsparcie w zakresie badań, prac wdrożeniowych, a także działań edukacyjno-promocyjnych. Porozumienie dotyczy trzech zasadniczych kwestii, tj. innowacyjnych obszarów VR-owych, nowoczesnych technik z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju technologii softwarowych dotyczących zarządzania szkołami doktorskimi – mówił prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

Asseco współpracuje z ponad 50 uczelniami w Polsce. – Tak znakomita uczelnia, jaką jest UMCS to doskonały partner. Grupa Asseco współpracuje z uniwersytetem ponad 10 lat, utrzymując choćby system SAP. Teraz mowa już o współpracy w zakresie pracy naukowo-badawczej oraz projektów i z wykorzystaniem środków unijnych. To kooperacja z korzyścią dla uczelni, Asseco Data Systems i regionu – mówi Daniel Lala, wiceprezes zarządu Asseco Data Systems.

Staże i praktyki dla studentów

Współpraca obu partnerów opierać się będzie m.in. na realizacji projektów naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych czy społecznych, aplikowaniu i realizacji wspólnych projektów informatycznych i współpracy w zakresie realizacji prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich, przewodów doktorskich w obszarze informatyki oraz przy realizacji doktoratów wdrożeniowych. Zarówno uczelnia, jak i Asseco skupią uwagę przede wszystkim na rozwijaniu zastosowań VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna), nowych rozwiązaniach w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla szkolnictwa wyższego.

– Dbając o jakość edukacji chcemy zagwarantować studentom możliwość praktyk oraz staży. Jako pracodawca jesteśmy zaangażowani w kształcenie polskich kadr i chcemy z uniwersytetem stworzyć bliskie relacje zarówno umożliwić prowadzenie zajęć, umożliwić praktyki, staże oraz zatrudniać ich w regionie – zaznaczył wiceprezes Asseco.

W czasie pandemii uczelnie wyższe stawiły czoła problemowi zdalnego nauczania, który dotyczy przede wszystkim zajęć praktycznych, na których studenci mieli możliwość zmierzenia się z trudnymi zagadnieniami i rozwiązania ich.

– Okres pandemii jednoznacznie pokazał, że jako szkoły wyższe poradziliśmy sobie w przestawieniu pewnych zajęć na tryb zdalny, jednak inaczej sytuacja wygląda w zakresie pewnych umiejętności praktycznych. Jak za pomocą platform online wyszkolić studentów optometrii, czy nauczyć diagnostyki układu wzrokowego? To problemy z którymi obecnie mierzymy się każdego dnia – podkreślił prof. Ryszard Naskręcki, dyrektor ECOTECH-COMPLEX

Zaawansowane rozwiązania informatyczne

– W dobie pandemii bardzo utrudniony jest kontakt ze studentami, możliwość prowadzenia wykładów, ale przede wszystkim ćwiczeń. Rozszerzona rzeczywistość to wszystkie narzędzia, które wspierają procesy edukacyjne. W obecnej chwili bardzo trudno jest spotkać się ze studentami i prowadzić ćwiczenia w standardowej formie. Pragniemy skupić się na zagadnieniach telemedycyny, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązania na skalę europejską, ale i prosto odzwierciedlonych ćwiczeń – podkreśla Daniel Lala.

Asseco Data Systems tworzy zaawansowane rozwiązania informatyczne, będące siłą napędową cyfrowej rewolucji przedsiębiorstw. Dostarcza systemy IT dla wielu branż: edukacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, usługowej, a także sektora administracji samorządowej. Działa na rynku polskim i zagranicznym. Specjalizuje się m.in. w usługach paperless i masowej korespondencji oraz w tworzeniu oprogramowania dla branży leasingowej i smart city. Oferuje innowacje oparte o chmurę. Jest największym w Polsce dostawcą podpisu elektronicznego i wiodącym twórcą kompleksowej oferty IT dla szkół wyższych. Spółka współpracuje z ponad 800 ekspertami w 15 lokalizacjach w Polsce. Jest częścią Grupy Kapitałowej Asseco, która jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 27,5 tys. osób.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największy ośrodek naukowo-badawczy we wschodniej Polsce. Siłą UMCS-u jest kadra akademicka i realizowane przez nią badania naukowe. UMCS zatrudnia ponad 2800 pracowników, w tym niemal 1600 nauczycieli akademickich. Na uczelni prowadzone są badania i projekty, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki. Uniwersytet dysponuje laboratoriami i pracowniami wyposażonymi w nowoczesne urządzenia i aparaturę. W rozwoju współpracy z biznesem szczególną rolę odgrywa Centrum ECOTECH-COMPLEX. Powstało ono z myślą o stworzeniu unikalnych warunków do prowadzenia badań na światowym poziomie. W swojej 76-letniej historii UMCS zbudował silny kapitał naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i społeczny, który dzięki swojej wielopłaszczyznowej działalności wnosi istotny wkład w rozwój regionu.

Fot. Aleksandra Waśkowicz / Materiały UMCS

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments