Ruszyła rejestracja kandydatów na UMCS. Uczelnia kusi nowymi kierunkami

0
388

W czwartek (1 kwietnia) rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2021/2022 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na większości oferowanych kierunków I stopnia i jednolitych magisterskich rejestracja potrwa do 9 lipca.

Nieco wcześniej, bo do 30 czerwca będą mogli rejestrować się kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. Dotyczy to wybranych kierunków na wydziale Artystycznym, Humanistycznym oraz Politologii i Dziennikarstwa.

19 lipca nastąpi ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz pisemne ogłoszenie w obiektach wydziałów.

W kolejnych dniach UMCS będzie przyjmować od osób zakwalifikowanych na studia dokumenty. Kandydaci składają dokumenty osobiście, przez osobę upoważnioną lub nadsyłają je za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada szeroką i różnorodną ofertę kształcenia. Kandydaci mogą wybierać spośród blisko 80 kierunków oraz 250 specjalności. W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 znajdą się również nowe kierunki, takie jak pedagogika resocjalizacyjna, italianistyka, geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe oraz nauczanie fizyki i informatyki. Pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego utworzone zostaną również kierunki biobezpieczeństwo oraz techniki kryminalistyczne.

Co to za kierunki?

Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Studia na tym kierunku zapewnią wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych, socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej.

Italianistyka – studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Humanistycznym. Studenci będą mogli nauczyć się od podstaw dwóch języków obcych – włoskiego oraz francuskiego, dzięki czemu nabędą praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku włoskim i francuskim, analizy i tłumaczenia dokumentów oraz tekstów dotyczących handlu i marketingu, polityki, mediów, turystyki, a także medycyny.

Geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe – studia stacjonarne I stopnia (3,5-letnie inżynierskie) o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Geografia wojskowa jest kierunkiem unikatowym, uruchomionym jako pierwszy o takim charakterze w kraju i drugim w Europie. Umożliwi on zdobycie specjalizacji, na którą zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy, zwłaszcza wojsko, a także organy samorządu terytorialnego.

Nauczanie fizyki i informatyki – studia stacjonarne I i II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Absolwenci będą mogli podejmować pracę zarówno w szkolnictwie jako nauczyciele fizyki i informatyki, jak i poza systemem oświaty, m.in. jako trenerzy kursów komputerowych, specjaliści w centrach nauki i edukacji, muzeach nauki i techniki, specjaliści w placówkach i firmach przygotowujących, analizujących i opiniujących programy zajęć kształcących w obszarze nauk ścisłych i pokrewnych, w firmach informatycznych, a także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii.

Techniki kryminalistyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kierunek ma na celu przygotowanie przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych.

Biobezpieczeństwo – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Studenci poznają zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zasady funkcjonowania służb ds. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach powodziowych, klimatycznych, biologicznych i chemicznych. Utworzenie kierunku pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments