Rusza kolejna odsłona kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Do osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą skierowano szeroką ofertę pomocy – dyżury specjalistów, warsztaty czy też porady telefoniczne.

– W przeciwdziałaniu przemocy niezbędne jest skoordynowane działanie wielu instytucji i specjalistów różnych dziedzin. Taka pomoc polega nie tylko na bezpośrednim wsparciu osób, które stają się jej ofiarami, ale obejmuje także działania profilaktyczne i prawne. Istotne jest także prowadzenie kampanii zwiększających świadomość i wrażliwość społeczną. Stąd po raz kolejny koordynowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kampania odbywa się z udziałem nie tylko miejskich instytucji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia, ale także policji, prokuratury, adwokatów i organizacji społecznych. Wspólnie możemy udzielać szerszego i profesjonalnego wsparcia dla osób zagrożonych przemocą oraz jej doświadczających – mówi Monika Lipińska, zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych.

Miasto Lublin po raz kolejny bierze udział w kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, która będzie realizowana od 25 listopada do 10 grudnia. Termin nie jest przypadkowy – 25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet.

W ramach kampanii przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe, Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ, Okręgowej Rady Adwokackiej, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Fundusz Obrony Życia będą m.in. będą m.in. pełnić dyżury dla wszystkich osób zagrożonych przemocą, doświadczających przemocy oraz świadków przemocy.

Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Probostwo 6A zorganizowało dyżury prawne w terminach: 28 listopada w godz. 13.00-15.00, 30 listopada – 12.00-13.00, 5 grudnia – 11.00-13.00, 7 grudnia – 13.00-15.00 oraz dyżury psychologiczne: 27 listopada – 11.00-14.00, 29 listopada – 10.00-12.00, 1 grudnia – 15.00-17.00, 5 grudnia – 13.00-15.00 oraz 8 grudnia – 13.00-15.00. Ponadto pracownik socjalny Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Północnej 3 będzie pełnić dyżury z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla wszystkich osób korzystających ze wsparcia CIK oraz ich rodzin, w terminach: 29, 30 listopada i 1 grudnia w godz. 10.00-12.30.

Ponadto 4 grudnia, w godzinach 10.00-12.00, psycholog Centrum Interwencji Kryzysowej będzie pełnił dyżur w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Bursaki 17 dla wszystkich osób korzystających ze wsparcia PCK.

W ramach Kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” pracownicy Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR realizować będą dodatkowe działania poza dyżurami w siedzibie Sekcji. Zaplanowano udzielanie poradnictwa pracowników socjalnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i interwencji kryzysowej w siedzibie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3. Takie dyżury odbędą się 28 listopada i 8 grudnia w godz. 10.00-12.00. Dodatkowo pracownicy Sekcji pełnić będą takie dyżury w dniach 27 i 29 listopada w godz. 9.00-11.00 w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” przy ul. Bernardyńskiej 5.

Z kolei pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy „Fundusz Obrony Życia” zorganizują dyżury telefoniczne w następujących terminach:

  • 27 listopada, godz. 9.00-11.00, dyżur pracownika socjalnego, tel. 510 378 940,

  • 28 listopada, godz. 10.00-12.00, dyżur osoby duchownej, tel. 510 378 960,

  • 29 listopada, godz. 16.00-18.00, dyżur pracownika socjalnego, tel. 510 378 940,

  • 29 listopada, godz. 18.00-20.00, dyżur prawny, tel. 782 171 818.

Źródło: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments