Późna jesień i zima to czas, w którym osoby bezdomne, samotne w wieku senioralnym oraz mieszkańcy z niepełnosprawnościami potrzebują szczególnego wsparcia. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na wszystkich potrzebujących pomocy. Każdy sygnał o osobach przebywających w warunkach niedostosowanych do zamieszkania i stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia umożliwi właściwym służbom miejskim podjęcie skutecznych działań.

– W okresie zimowym stale monitorujemy sytuację osób, które przebywają w przestrzeni miejskiej, zachęcając do skorzystania z oferowanych form pomocy. Każdy sygnał o osobach potrzebujących pomocy jest bardzo ważny, gdyż umożliwi właściwym służbom miejskim skuteczną i szybką interwencję. Nasze działania w pierwszej kolejności koncentrują się na zapewnieniu schronienia i zabezpieczeniu najbardziej podstawowych potrzeb życiowych takich jak posiłek i ciepła odzież, ale też pomocy przedmedycznej, opieki oraz wsparcia psychologicznego, które jest bardzo ważne. Cały nasz miejski system wsparcia dotyczy nie tylko osób znajdujących w kryzysie bezdomności, ale też starszych, chorych i z niepełnosprawnościami – mówi Monika Lipińska, zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych.

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wynika, że rokrocznie na terenie Lublina przebywa około 300 osób w kryzysie bezdomności. Takie osoby mają możliwość skorzystania z oferty 10 placówek zabezpieczających schronienie i dysponujących łącznie 262 miejscami. Są to schroniska, ogrzewalnie i noclegownie, w których obecnie przebywa 191 osób. Działalność placówek dofinansowana jest przez Miasto Lublin, w 2023 roku jest to kwota ponad 2 mln zł. Dodatkowo osoby z problemem bezdomności mają do dyspozycji dzienny ośrodek oferujący świetlicę, zaplecze sanitarno-higieniczne oraz pomoc przedmedyczną. Na terenie Miasta Lublin działają również dwie kuchnie społeczne zapewniające osobom potrzebującym gorący posiłek.

W okresie zimowym służby miejskie stale monitorują sytuację osób, które przebywają w przestrzeni miejskiej, zachęcając do skorzystania z oferowanych form schronienia. Informację o zasadach skorzystania z pomocy w postaci schronienia, wsparcia finansowego, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej, usługowej dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie (tel. 81 466 53 00). W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie został powołany koordynator ds. bezdomności (tel. 81 466 54 25, 697 280 417). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MOPR w Lublinie.

 Placówki oferujące pomoc osobom bezdomnym:

 • Schronisko dla bezdomnych kobiet, ul. Bronowicka 3, tel.  81 748 52 10,

 • Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet, ul. Bronowicka 3A, tel. 81 745 09 03,

 • Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ul. Bronowicka 3, tel. 81 748 52 10,

 • Schronisko i ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Dolna Panny Marii 32, tel. 81 532 75 38,

 • Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Abramowicka 2F, tel. 81 743 91 11,

 • Ogrzewalnia i schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Garbarska 17, tel. 81 745 34 70,

 • Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Młyńska 8, tel. 81 534 76 20,

 • Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn, ul. Młyńska 10, tel. 81 524 40 90,

 • Dzienny ośrodek dla osób bezdomnych Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Wyszyńskiego 2, tel. 81 532 95 71,

 • Kuchnia Św. Brata Alberta, ul. Zielona 3,

 • Jadłodajnia Anielska Przystań, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, al. Unii Lubelskiej 15.

Przypominamy również, że przypadki osób przebywających w warunkach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu należy zgłaszać do odpowiednich służb:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Koryznowej 2d, tel. 81 466 53 00,

 • Straż Miejska Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, tel. 81 466 50 20,

 • Komenda Miejska Policji w Lublinie, ul. Północna 3, tel. 47 811 41 64,

 • Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Probostwo 6A, tel. 81 466 55 45, 81 466 55 46, 81 466 55 47 oraz całodobowy telefon zaufania (tel. 733 588 900).

Miasto oferuje szereg kompleksowych usług dla seniorów oraz mieszkańców z niepełnosprawnościami. Aktualnie funkcjonuje 40 różnych placówek pobytu dziennego, w tym 6 centrów dziennego pobytu oraz 22 kluby seniora oferujących szeroką gamę usług, od specjalistycznej terapii i rehabilitacji, po wsparcie psychologa, pracownika socjalnego. Placówki oferują gorący posiłek, jak również zagospodarowanie czasu wolnego, integrację i rozwój pasji i zainteresowań. Specjalistyczne usługi społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami oferuje też 8 środowiskowych domów samopomocy i 3 nowoczesne ośrodki z miejscami dziennymi, całodobowymi i wytchnieniowymi świadczące terapię i rehabilitację. Przy ul. Bursaki 17 prowadzona jest także świetlica dla seniorów z 10 miejscami. Wszystkie te placówki mają na celu budowanie samodzielności w podstawowych sferach życia codziennego, a także zapewnienie niezbędnej opieki i poczucia bezpieczeństwa. Ponadto na terenie Miasta Lublin funkcjonuje 7 domów pomocy społecznej świadczących pomoc dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z oferty ośrodków dziennego pobytu i klubów seniora dostępne są w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28, tel. 81 466 55 60. Informacje o zasadach skorzystania z pomocy w postaci schronienia, wsparcia finansowego, gorącego posiłku oraz pomocy rzeczowej i usługowej dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, nr tel. 81 466 53 00.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments