53 solarki, 22 ciągniki, ładowarki i pługi oraz 4 tys. ton soli drogowej czekają w gotowości do podjęcia akcji w ramach zimowego utrzymania miasta. Służby i specjalistyczny sprzęt jest przygotowany do tegorocznej „Akcji Zima” 2023/2024.

– Wszystkie służby są przygotowane do tegorocznej akcji. Przeprowadziliśmy kontrolę zakontraktowanego sprzętu oraz zasobów soli i piasku. Pojazdy są wyposażone w urządzenia telemetryczne służące do monitoringu ich pracy, a analiza danych pogodowych prowadzona jest całodobowo. Priorytetem jest dla nas eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem zimowych zjawisk pogodowych, a tym samym utrzymanie zachowania drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych. Sprawne działanie przekłada się na bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców miasta – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji  i rozwoju.

Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów, a za tereny miejskie, które nie są drogami – Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. W przypadku dróg miasto podzielone jest na 7 rejonów zimowego utrzymania. ZDiM odpowiada za odśnieżanie łącznie ok. 705 km dróg, w tym: dróg wojewódzkich – 44 km, dróg powiatowych – blisko 148 km, dróg gminnych – 406 km oraz dróg wewnętrznych – 107 km. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 507 tys. m2 chodników, parkingów, schodów, kładek, skrzyżowań i dojść do przejść dla pieszych. Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem podzielono na 4 rejony miasta. Ich łączna powierzchnia wynosi ok. 230 ha. Za każdy z rejonów odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest do dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami do realizowania akcji, a także prowadzenia całodobowych dyżurów. Tereny niebędące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czy też po otrzymanym zgłoszeniu. Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem.

W ramach „Akcji Zima” stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykorzystywane są do tego systemy monitoringu wizyjnego, sieć stacji pogodowych oraz programy analityczne. Miasto ma również podpisaną umowę na świadczenie usługi indywidualnej osłony meteorologicznej obejmującą m.in. codzienne prognozy, ostrzeżenia i analizy meteorologiczne oraz stały całodobowy kontakt z dyżurnym meteorologiem. W celu bieżącej analizy sytuacji wykorzystywany jest również system pozycjonowania i monitoringu stanu pracy całego sprzętu odśnieżającego miasto. Jest to system, który w realnym czasie pokazuje zarówno lokalizację oraz ilość sprzętu zaangażowanego do zimowego utrzymania miasta.

W akcję zimowego utrzymania włączone jest także MPK Lublin. Spółka odpowiedzialna jest za odśnieżanie 780 przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Udział w akcji biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto i kontrolują stan infrastruktury. W związku z obowiązkiem odśnieżania, kontrolowani są także prywatni zarządcy nieruchomości.

Bezpośredni wpływ na koszty zimowego utrzymania miasta mają warunki atmosferyczne. Za sezon 2022/22023 całkowity koszt zimowego utrzymania ulic wyniósł ok. 12,6 mln zł. Najbardziej kosztowna była doba 16-17 grudnia 2022 r. Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest co roku, w okresie od listopada do końca marca.

Materiały i pojazdy będące w gotowości w sezonie 2023/2024:

 • solarki opłużone – 39,
 • solarki małe – 14,
 • ciągniki o mocy powyżej 75KM – 6,
 • ładowarki – 7,
 • równiaki lub pługi wirnikowe – 4,
 • samochody do wywozu śniegu – 8,
 • ciągniki małe (do 1,9 t) – 16.

Materiały do zimowego utrzymania dróg (zapasy materiałów są uzupełniane na bieżąco podczas prowadzonej akcji):

 • chlorek sodu (sól drogowa) – 4 050 t,
 • chlorek wapnia techniczny – 7,7 t,
 • piasek – 750 t,
 • solanka – wytwarzana na bieżąco według potrzeb.

W sprawach zimowego utrzymania miasta zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

 • w zakresie dróg – tel. 81 466 57 89, w godz. 6.00-21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne);
 • w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym – tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku);
 • w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska).

Interwencje dotyczące odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Strefy Płatnego Parkowania:

 • strefa D / tel. (81) 781 62 82, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku);
 • strefy A,B i C / tel. (81) 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku)

lub do Wydziału Parkowania Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, tel. (81) 466 57 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, adres e-mail: parkowanie@zdm.lublin.eu

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments