Niewiele osób wie, że lubelskie uczelnie mają swoje muzea. Można w nich zobaczyć zarówno stare samochody, jak i poznać liczne okazy zwierząt. Sprawdziliśmy, gdzie warto się wybrać i co zobaczyć na uniwersytetach w Lublinie.

Dom niedźwiedzia, świstaka i sowy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dysponuje muzeum zoologicznym. Muzeum funkcjonuje na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Zgromadzone zbiory ekspozycyjne prezentują faunę z całego świata. Służą głównie studentom, są jednak udostępnione dla zainteresowanych spoza uczelni.

Muzeum Zoologiczne powstało w styczniu 1946 roku. Kierownikiem, pierwszym kustoszem utworzonej placówki został dr Zdzisław Raabe. W 1948 roku zostało ono przyłączone do kierowanej przez prof. dr. Augusta Dehnela Katedry Anatomii Porównawczej Kręgowców i funkcjonowało jako jeden z jej zakładów – Zakład Muzeum Zoologiczne. Stała wystawa zoologiczna, otwarta w 1950 roku, została udostępniona dla zwiedzających w lokalu znajdującym się przy ulicy Narutowicza 4 w Lublinie, później w lokalu przy ul. Królewskiej 6/2. W roku 1963 eksponaty zostały przeniesione do pomieszczenia w nowo wybudowanym gmachu Collegium Biologicum przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie. W 1970 roku po zmianie struktury administracyjnej w Uniwersytecie i likwidacji katedr, ostatecznie zniknęła nazwa „Muzeum Zoologiczne”.

Ekspozycja muzealna udostępniana jest nieodpłatnie. W ciągu roku zwiedza ją kilka tysięcy osób. Zbiory wykorzystywane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów lubelskich uczelni oraz grup uczniów ze szkół podstawowych i liceów. Zbiory naukowe są wykorzystywane przez pracowników lubelskich uczelni oraz naukowców z innych ośrodków badawczych w Polsce.

Coś dla fanów nauk ścisłych

UMCS dysponuje również Muzeum Instytutu Fizyki UMCS. Muzeum powstało w 1967 roku dzięki staraniom dr. Wojciecha Zarębskiego i było to pierwsze w Europie interaktywne muzeum fizyki. Zostało ono pomyślane jako zestaw gablot eksperymentalno-pokazowych, za pomocą których zwiedzający będą mogli sami wykonywać doświadczenia fizyczne. Twórca założył, że osoba wykonująca doświadczenie będzie posiadać wiedzę z fizyki na poziomie licealnym. Zestawy są zautomatyzowane i wyposażone w instrukcje obsługi. Powstało 31 gablot, z których 14 otrzymało ochronę patentową.

Oprócz zestawów doświadczalnych w skład muzeum wchodzi 7 dużych gablot zawierających historyczną aparaturę badawczą lub poświęconych osobom zasłużonym dla rozwoju Instytutu Fizyki UMCS, między innymi gablota poświęcona prof. Stanisławowi Zimeckiemu, jak i gablota poświęcona prof. Włodzimierzowi Żukowi, spektrometr częstotliwości radiowej i cykloidalny spektrometr mas, spektrometr β typu Gerholda.

Lubelskie „Muzeum Fizyki” cieszy się ogromną popularnością. Odwiedzają je osoby indywidualne i wycieczki szkolne, dla których organizowane są wykłady muzealne. Rocznie muzeum odwiedza kilkanaście tysięcy osób. Muzeum znajduje się na korytarzach Instytutu Fizyki UMCS i jest dostępne całą dobę.

Historia i technika idą w parze

Politechnika Lubelska również ma swoje muzeum. Zgromadzone dotychczas eksponaty były udostępniane przy okazji różnych wydarzeń uczelnianych, ale zazwyczaj w okrojonym zakresie. Natomiast całość naszych zbiorów można zobaczyć na stałej wystawie pt. „Historia i technika. 3 galerie”, która jest obecnie w przygotowaniu. Otwarcie wystawy planowane jest w połowie maja 2023 roku. Wtedy uczelnia obchodzić będzie 70-lecie powstania. Wystawa będzie znajdować się w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii.

Na wystawie znajdzie się ponad 300 eksponatów pochodzących głównie z lat od 60. do 80. XX wieku. Dotyczą one historii uczelni: pierwsze togi rektorskie, pamiątkowe wydawnictwa, dyplomy, medale okolicznościowe i inne pamiątki, archiwalne zdjęcia, przykłady dawnych mebli z terenu Politechniki Lubelskiej, jak i osiągnięć techniki w postaci np. specjalistycznej aparatury laboratoryjnej: mikroskopy, lampy, wagi, naczynia laboratoryjne, oscyloskopy, mierniki wartości elektrycznych oraz nieelektrycznych, urządzenia do badań psychotechnicznych, sprzęt komputerowy, urządzenia piszące i liczące. Na wystawie zaprezentowane zostaną także urządzenia wspomagające proces dydaktyczny np. rzutniki, kamera filmowa, sprzęt grający i drukujący, przybory kreślarskie inżyniera. Nie zabraknie również stanowisk badawczych i urządzeń skonstruowanych przez pracowników.

Muzeum KUL

Muzeum mieści się w głównym gmachu KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie w pomieszczeniach dawnego refektarza dominikańskiego (sala 29).

Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pa­wła II (Muzeum KUL) powstało 1 września 2016 r. w wyniku konsolidacji trzech jednostek o charakterze muzealnym. Trzon zbiorów stanowi gromadzona latami kolekcja dzieł sztuki z dawnego Muzeum Uniwersyteckiego – ustanowionego z inicjatywy ks. kan. Jana Władzińskiego już w 1932 r. i działającego pod różnymi nazwami do 2016 r. Uzupełniają je dokumenty i pamiątki zgromadzone w latach 2008­-2016 w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL, jak też liczne zabytki arche­ologiczne z wykopalisk w Piotrawinie nad Wisłą oraz na lubelskim wzgórzu Czwartek zgromadzone w  Katedrze Archeologii Polski Instytutu Historii KUL.

Zwiedzanie jest bezpłatne. Kontakt – tel. 81 445 40 29, e-mail: muzeum@kul.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments