Wzdłuż wybranych ulic Lublina powstanie nowe oświetlenie. W tym roku docelowo miasto rozświetli ok. 300 nowoczesnych latarni.

– Z początkiem roku przystępujemy do realizacji zadań drogowych zaplanowanych na najbliższe miesiące. Część z nich dotyczy również budowy oświetlenia, które jest ważnym elementem infrastruktury drogowej oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Te prace stanowią nieodłączny komponent przy budowie i przebudowie ulic, ale realizujemy je również jako samodzielne zadania. To propozycje mieszkanek i mieszkańców zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz efekt współpracy z Radami Dzielnic, które wskazują najbardziej kluczowe lokalizacje do realizacji – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Miasto ogłosiło już przetarg na wykonanie oświetlenia ul. Kosynierów na długości około 900 m. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Czas na składanie ofert upływa 13 lutego. Wykonawca będzie miał pół roku od dnia podpisania umowy na zrealizowanie prac. Oświetlenie ul. Kosynierów to zwycięski projekt X edycji Budżetu Obywatelskiego. W trakcie jest również postępowanie na wybór wykonawcy budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Zemborzyckiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolińskiego do linii wysokiego napięcia. Zadanie uwzględnia postawienie 15 latarni. Projekt D-107 z Budżetu Obywatelskiego jest kontynuacją zadania z 2022 r. i zakłada wykonanie oświetlenia jezdni na długości 1250 m. Otwarcie ofert przewidziano na 9 lutego.

W planach są kolejne lokalizacje. Aktualnie trwają przygotowania do opracowania dokumentacji dla budowy oświetlenie drogowego na tzw. „starej” części ul. Nałkowskich. Nowych 80 lamp pojawi się na odcinku około 1200 m. W pierwszej kolejności Miasto zleci opracowanie projektu, a następnie rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy prac. To efekt wniosków mieszkanek i mieszkańców zgłoszonych podczas spaceru w dzielnicy Wrotków, w ramach miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic”.

Jako realizacja zwycięskich projektów dzielnicowych zgłoszonych w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego, nowe lampy zostaną też zamontowane w dzielnicy Szerokie. Tam pojawi się oświetlenie traktu pieszego od ul. Siewierzan w stronę ul. Nałęczowskiej (min. 4 latarnie parkowe) oraz odtworzenie lamp na ul. Jaśminowej (min. 5 latarni). Miasto wykona też oświetlenie ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej o długości 270 m, gdzie planowanych jest 9 nowych lamp. Z kolei w ramach projektu D-4 zostanie również wykonane oświetlenie ul. Pasiecznej (ok. 25 latarni). Ponadto we współpracy z mieszkankami i mieszkańcami, w ramach inicjatywy lokalnej planowane jest zamontowanie oświetlenia przy ul. Zdrowej.

Koszt zaprojektowania i budowy oświetlenia we wskazanych lokalizacjach to ponad 2 mln zł. Prace będą realizowane sukcesywnie w ciągu całego roku. W lutym zakończy się budowa ulic Bliskiej i Skowronkowej. W wyniku tych inwestycji drogowych również powstało oświetlenie. Obie drogi oświetli łącznie 140 latarni.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat na terenie miasta zamontowano ok. 2,6 tys. punktów oświetlenia na ponad 180 ulicach. W samym 2023 r. postawiono ponad 300 latarni. W minionym roku nowe lampy pojawiły się m.in. na ul.: Zdrowej, Zadębie, Mełgiewskiej, Robotniczej, Dożynkowej, Kolorowej, Bajkowej, Wądolnej, Ślaskiego, Zemborzyckiej, Nałkowskich oraz Stary Gaj. Miasto zrealizowało również doświetlenie przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Sławinkowską w pobliżu ul. Świerkowej (naprzeciwko Zespołu Szkół nr 12), doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. Willową – w rejonie kościoła pw. Św. Brata Alberta oraz naprzeciwko wejścia do Ogrodu Botanicznego UMCS. Słupy oświetleniowe ustawiono też na przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Bohaterów Monte Cassino i Krasińskiego. Z kolei w ramach Budżetu Obywatelskiego polepszono jakość oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Nałęczowskiej na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments