Od 2 do 15 tys. zł dofinansowania trafi do przedstawicieli uczelni oraz organizacji pozarządowych w ramach IV edycji konkursu „Lublin Akademicki”. Nabór wniosków do kolejnej, obok projektu Visiting Professors, miejskiej inicjatywy promującej rozwój środowiska akademickiego potrwa przez cały października.

– W przyszłym roku ponownie wesprzemy inicjatywy, których realizacja może rozwinąć potencjał akademickiego Lublina zarówno w lokalnym, jak i międzynarodowym wymiarze. Jesteśmy jednym z największych w Polce ośrodków naukowo-akademickich, w którym kształci się blisko 60 tys. studentów z ponad 100 krajów świata. Dzięki dofinansowaniu ze strony miasta, lubelskie środowisko nauki, a także mieszkanki i mieszkańcy Lublina, będą mogli partycypować w najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatywach wybranych w drodze konkursu – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Do konkursu zgłosić można m.in. planowane konferencje, konkursy akademickie, studenckie i doktoranckie projekty badawcze i naukowe, festiwale, warsztaty i turnieje naukowe, tematyczne oprowadzanie po Lublinie dla nowo przybyłych do Lublina studentów i naukowców w języku angielskim i polskim, ale także imprezy integrujące studentów uczelni ze społecznością lokalną.

Wnioski o przyznanie dofinansowania mogą składać osoby reprezentujące uczelnię, wydział, instytut, koło naukowe lub organizację pozarządową, które planują realizację szeroko rozumianych inicjatyw na rzecz rozwoju akademickiego Lublina. Wysokość dofinansowania zależy od wyboru jednej z czterech kategorii konkursowych i wynosi 15 tys. zł, 10 tys. zł, 5 tys. zł lub 2 tys. zł. Nabór obejmuje inicjatywy, które będą realizowane od 1 lutego do 10 grudnia 2024 roku.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu można złożyć osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin (Pl. Litewski 1, 20–080 Lublin), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lublin Akademicki” lub wysłać pocztą na ten sam adres. Wnioski przyjmowane są też drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub skrzynki e-mail: biznes@lublin.eu, pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny.

„Lublin Akademicki” to program kreujący wizerunek Lublina jako miasta przyjaznego środowisku akademickiemu oraz naukowemu. Jego realizacja ma wspomóc promocję osiągnięć wybitnych lubelskich studentów oraz doktorantów i zapewnić wsparcie w prowadzeniu akademickich inicjatyw.

Źródło: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments