Częstsze kursy komunikacji miejskiej, zakup 100 autobusów, w tym wodorowych i hybrydowych, linie pospieszne łączące miasto, kolejni przewoźnicy na Dworcu Lublin, a także nowe rowery elektryczne, rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych oraz dróg. Miasto Lublin wprowadza rozwiązania, dzięki którym poruszanie się po mieście będzie bardziej sprawne, niezależnie od środka komunikacji.

– Myśląc o poruszaniu się po mieście uwzględniamy potrzeby wszystkich użytkowników. Od lat rozwijamy i modernizujemy sieć dróg w mieście, remontujemy i budujemy nowe chodniki, uszczelniamy sieć ścieżek rowerowych, a największy projekt komunikacyjny jaki realizowaliśmy, dotyczył autobusów. Kamieniem milowym było uruchomienie Dworca Lublin, który spina klamrą wszystkie komunikacyjne projekty. Chcemy, by w perspektywie kilku lat, nastąpiła realna zmiana w tym, jak przemieszczamy się po mieście, abyśmy jeszcze chętniej wybierali autobus, rower i inne ekologiczne środki, a rzadziej jechali własnym autem. To nie tylko kwestia zmniejszenia korków, ale także realna korzyść dla środowiska – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Już od września zwiększy się częstotliwość kursowania miejskich autobusów i trolejbusów. Moduł tzw. podstawowych linii wyniesie w szczytach 15 minut. Systematycznie będzie także wzrastać częstotliwości głównych linii komunikacji miejskiej do 10 minut. Kolejne dodatkowe kursy zostaną wprowadzone od stycznia 2025 wraz z nowym budżetem.

100 ekologicznych autobusów i linie pospieszne

Jeszcze w marcu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na zakup 20 autobusów wodorowych o długości 12 metrów. W ubiegłym roku spółka MPK Lublin złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie pojazdów napędzanych wodorem. Kwota dofinansowania to 100%, a wartość przedsięwzięcia wynosi 80 mln zł. Wniosek przeszedł już pozytywną ocenę formalną. W planach na ten rok jest również ogłoszenie postępowania na zakup 50 autobusów hybrydowych, które zastąpiłyby spalinowe pojazdy komunikacji miejskiej. Dodatkowo Miasto zakłada zakup 30 pojazdów zeroemisyjnych – autobusów elektrycznych i wodorowych.

– Lublin wyznacza trendy zeroemisyjności. Dzięki inwestycjom w tabor, cztery lata wcześniej niż wymagają tego przepisy ustawowe, nie tylko spełniliśmy, ale przekroczyliśmy o 10% wymagany, 30% próg pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie. Nie zmienia to faktu, że nadal planujemy systematyczną odnowę taboru. Takie podejście pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji i napraw pojazdów, a przede wszystkim zapewnia utrzymanie standardu i jakości świadczonych usług dla pasażerów. Obecnie jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest zastosowanie technologii opartych na wodorze i w tym obszarze koncentrujemy swoje działania planując zakupy pojazdów komunikacji miejskiej – mówi Tomasz Fulara, prezes MPK Lublin Sp. z o.o.

Równolegle, ZTM w Lublinie wdraża drugi etap zmian oferty przewozowej. Zgodnie z zapowiedziami i przyjętym po konsultacjach społecznych harmonogramem działań, uruchomione zostaną 2 zupełnie nowe linie pospieszne. Pierwsza z nich – 301 połączy os. Poręba z ul. Daszyńskiego, a druga – 302 os. Widok z Czechowem. Obie linie będą kursować w godzinach szczytu co 30 minut. Dotychczasowa linia pospieszna 46 zyska nowy numer – 303.

– Rozbudowujemy również sieć linii podmiejskich, dziś mamy ich już 29. W porozumieniu z Gminą Świdnik, trasa linii 35 zostanie wydłużona do Dworca Lublin. Z kolei we współpracy z Gminą Niemce linia 30 wybranymi kursami dojedzie do Majdanu Krasienińskiego. Z Gminą Strzyżewice uruchamiamy nową linię 28, kursującą z pętli przy ul. Żeglarskiej do Piotrowic. Dzięki skomunikowaniu gmin ościennych autobusami komunikacji miejskiej z Lublinem, realnie wpływamy na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w mieście – mówi Grzegorz Malec, dyrektor ZTM w Lublinie

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej zaczną obowiązywać od 18 marca.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments