Polisa na życie ma za zadanie chronić ubezpieczonego oraz jego najbliższych przed finansowymi skutkami poważnych wypadków czy uszczerbku na zdrowiu. Jej celem jest również zapewnienie dzieciom czy współmałżonkowi środków po śmierci ubezpieczonego. To szczególnie ważne, jeśli chodzi o zapewnienie przyszłości dzieciom. Zobacz, kiedy przysługuje takie odszkodowanie i ile pieniędzy można uzyskać.

Kto może uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie zawsze otrzymuje osoba uposażona, czyli wskazana w umowie sporządzonej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Choć wydaje się logiczne, by pieniądze trafiły do dzieci, niekoniecznie to one muszą być tam wymienione. Można uposażyć współmałżonka, krewnych, a nawet osoby całkowicie niespokrewnione – np. przyjaciół. Jeśli w umowie nie została wskazana taka osoba, pieniądze trafiają do kolejnych osób zgodnie z kolejnością dziedziczenia, czyli:

  • współmałżonek w całości
  • dzieci po równo
  • rodzice po równo
  • inni ustawowi spadkobiercy po równo.

By uzyskać wypłatę świadczenia, należy przesłać ubezpieczycielowi jak najszybciej wszystkie dokumenty, w tym akt zgonu.

Kiedy przysługuje świadczenie z tytułu polisy na życie?

Polisę na życie wykupuje się, by zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci lub nieszczęśliwego wypadku. Dlatego też pieniądze z ubezpieczenia są wypłacane uposażonym w razie śmierci, a także w innych przypadkach opisanych w zawartej umowie. Jest jednak kilka wyłączeń, czyli sytuacji, w których takie świadczenie nie zostanie wypłacone. Należą do nich:

  • choroba, która została zatajona przed ubezpieczycielem, 
  • samobójstwo,
  • udział w bójkach, rozruchach lub protestach,
  • przebywanie na terenie kraju, gdzie prowadzona jest wojna,
  • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień,
  • prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających.

Ważna jest również karencja, czyli czas między podpisaniem umowy z ubezpieczycielem a rozpoczęciem obowiązywania polisy. Może wynosić od kilku miesięcy do nawet 2 lat. Szczegółowe informacje o karencji i wyłączeniach znajdują się najczęściej w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ile wynosi świadczenie z tytułu polisy na życie?

Wysokość świadczenia zależy od tego, jakie były warunki polisy, którą opłacał ubezpieczony. Najczęściej to od wysokości składek oraz od powodu śmierci zależy suma ubezpieczenia, którą dostają uposażeni. Towarzystwa ubezpieczeniowe dają dużą rozpiętość, jeśli chodzi o kwoty – można ubezpieczyć się na kilka, kilkanaście tysięcy, a nawet na kilkadziesiąt czy kilkaset. Wskazana kwota jest po śmierci wypłacana uposażonym.

Kiedy warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie na życie to zawsze dobry pomysł, ale szczególnie warto to zrobić, mając dzieci. Opłacając comiesięczną składkę masz gwarancję, że w razie śmierci czy innych tragicznych okoliczności, zapewnisz im finansowe wsparcie. Ofert ubezpieczeń jest bardzo dużo, różnią się cenami i zakresem ochrony. Zanim zdecydujesz się na konkretną, warto porównać różne oferty. Możesz to zrobić na przykład tutaj: https://rankomat.pl/ubezpieczenia-na-zycie/kalkulator. Doradcy fachowo przeprowadzą cię przez proces i podpowiedzą, jaką opcję polisy wybrać.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments