Czy studenci wrócą na zajęcia? UMCS podjął decyzję

0
4705
Fot. UMCS

W czwartek (20 sierpnia) rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wydał zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od października dla studentów tej uczelni. W związku z panującą epidemią koronawirusa zajęcia w dalszym ciągu będą się odbywały zdalnie.

– Kształcenie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowane jest z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość – czytamy w rozporządzeniu.

W semestrze zimowym dopuszcza się realizację, o ile Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przedłuży zawieszenia kształcenia, w trybie tradycyjnym części zajęć dydaktycznych: ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, w tym dyplomowych wymagających użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, którego nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Dopuszcza się również zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, z wyłączeniem wykładów, a także zajęcia dydaktyczne w formie praktyk zawodowych i zajęć terenowych, prac naukowych lub badań koniecznych do prac dyplomowych lub zaliczeniowych. Decyzję o dopuszczeniu studenta do laboratorium podejmuje dziekan wydziału.

W przypadku laboratoriów instytutowych decyzję tę podejmuje dziekan wydziału w porozumieniu z dyrektorem instytutu. W semestrze zimowym dopuszcza się również realizację w formie hybrydowej części zajęć dydaktycznych (ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów, w tym dyplomowych, zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

Zajęcia dydaktyczne w trybie tradycyjnym będą realizowane z zachowywaniem wszelkich środków ostrożności, w tym dotyczących przebywania osób w pomieszczeniach, używania masek ochronnych oraz rękawic.

Zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane w formie tradycyjnej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments