Bezpłatna komunikacja miejska, zerowe stawki opłat za postój samochodów w Strefie Płatnego Parkowania oraz zwolnienie z opłat w bursach szkolnych to kolejne działania pomocowe Miasta Lublin na rzecz obywateli Ukrainy dotkniętych wojną w ich kraju. Rada Miasta Lublin podczas sesji w czwartek (3 marca) przyjęła uchwały w tych sprawach.

– Wielu obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znalazło schronienie w Lublinie, jest w bardzo trudnej sytuacji, często bez podstawowych środków do życia. Dlatego w trybie pilnym wprowadzamy pakiet działań solidarnościowych i pomocowych na rzecz tych osób. Swobodne przemieszczanie się komunikacją miejską bez konieczności ponoszenia opłat za przewóz oraz bezpłatny postój na parkingach, znacząco ułatwią funkcjonowanie obywateli Ukrainy w naszym mieście. Wsparcie kierujemy też do wychowanków burs szkolnych, zwalniając ich z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych szukają schronienia w naszym mieście, mogą podróżować nieodpłatnie komunikacją miejską w Lublinie. Podstawę do bezpłatnych przejazdów dla tych osób stanowią posiadane dokumenty potwierdzające obywatelstwo ukraińskie. Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę regulującą tę kwestię.

Z myślą o obywatelach Ukrainy wprowadzono również zerową stawkę opłat za postój samochodów osobowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Lublina dla obywateli Ukrainy, na podstawie posiadanych przez nich dokumentów.

Uchwały w zakresie bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz parkingów w Strefie Płatnego Parkowania wejdą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązywania od 28 lutego. Ustalone zasady będą obowiązywały do końca marca, z możliwością ich przedłużenia, jeśli będzie taka potrzeba. W marcu odbędzie się jeszcze jedna sesja Rady Miasta Lublin, stąd możliwe będzie ewentualne wydłużenie czasu obowiązywania zwolnień z tych opłat.

Przyjęte przez Radę Miasta Lublin działanie pomocowe dotyczy zwolnienia z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków burs szkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin, będących obywatelami Ukrainy. Takie udogodnienie obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, czyli od 3 marca do końca roku szkolnego czyli 31 sierpnia. Aktualnie status wychowanka posiada 26 osób, będących obywatelami Ukrainy.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Fot. Dominika Polonis

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments