Szkolne komisje rekrutacyjne opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów szkół ponadpodstawowych. Kandydaci mogą sprawdzić wyniki logując się do panelu rekrutacyjnego lub na tablicach ogłoszeń w szkołach ponadpodstawowych. Aby zostać uczniem w szkole, do której zostali zakwalifikowani, muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki, na co mają czas do czwartku (28 lipca) do godz. 15.00.

– Z myślą o kandydatach do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Miasto Lublin przygotowało w swoich placówkach 6410 miejsc. Nasze licea były gotowe do przyjęcia 3690 osób, technika 2208 osób, a szkoła branżowa I stopnia oferowała 512 miejsc. Na potrzeby powiększonego rocznika, który przystąpił do rekrutacji, czekały 202 oddziały. Ich liczbę w odniesieniu do zakończonego roku szkolnego znacznie zwiększyliśmy. Teraz przed kandydatami do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych bardzo ważny moment – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydata polega to na dostarczeniu oryginału świadectwa i wyników egzaminów ósmoklasisty do oddziału, do którego się zakwalifikował. Brak dostarczenia dokumentów do 28 lipca do godz. 15.00 oznacza rezygnację z miejsca i powoduje, że kandydat może ubiegać się o przyjęcie do oddziałów, które po etapie potwierdzeń będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą opublikowane 29 lipca.

Łącznie w szkołach ponadpodstawowych w Lublinie przygotowano 7199 miejsc, w tym w liceach ogólnokształcących: 3822, technikach: 2505 i w szkołach branżowych I stopnia: 872.

Do oddziałów w poszczególnych szkołach zakwalifikowano 6243 kandydatów, w tym: w liceach ogólnokształcących: 3706, w technikach: 2056 i w szkołach branżowych I stopnia: 481. Utworzono 228 oddziałów, z czego 124 w liceach ogólnokształcących, 77 w technikach i 27 w szkołach branżowych I stopnia.

Wolne miejsca są jeszcze w kilku szkołach:

• VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej: mat.-geog.,
• XII Liceum Ogólnokształcące: biol-chem-ang, biol.-geogr.-ang.,
• XVIII Liceum Ogólnokształcące: hist.-ang.-wos.,
• XIX Liceum Ogólnokształcące: biol.-geogr.-ang., geogr.-ang.-mat., biol.-chem.-ang., hist.-ang.-pol., ang.-pol.-wos.,
• XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania (Lublin): biol.-chem.,
• XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru (Lublin): ang.-wos.,
• Technikum Budowlane: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik dekarstwa,
• Technikum Drzewne: technik technologii drewna,
• Technikum Budowlano-Geodezyjne: technik budowy dróg, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej,
• Technikum Terenów Zieleni: technik architektury krajobrazu,
• Technikum Samochodowe: technik pojazdów samochodowych,
• Technikum Energetyczno-Informatyczne: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• Technikum Przemysłu Spożywczego: technik technologii żywności,
• Technikum Chemiczne: technik optyk, technik analityk, technik technologii chemicznej,
• Technikum Transportowo-Komunikacyjne: technik robotyk,
• Technikum Usługowo-Gospodarcze: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich,
• Technikum Mechaniczne: technik mechatronik, technik spawalnictwa,
• Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1: dekarz,
• Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych,
• Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia: elektryk,
• Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia: piekarz, cukiernik,
• Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1: ślusarz, ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments