Osoby i firmy płacące podatki lokalne, mogą korzystać z aplikacji „Przyjazne deklaracje”. To narzędzie, dzięki któremu można wypełnić oraz złożyć deklaracje i informacje podatkowe online, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie i składania papierowych dokumentów.

– Podatnicy, którzy płacą lokalne podatki, mogą korzystać z rozwiązań ułatwiających załatwienie formalności z tym związanych. Wymiar podatków na 2023 rok rozpoczyna się w styczniu, dlatego warto już teraz złożyć wniosek o doręczanie pism urzędowych, w tym decyzji podatkowej, elektronicznie, za pomocą udostępnionego przez Miasto narzędzia. Udogodnienia, dla uiszczających należności z tytułu podatków lokalnych, to także sms-owe lub e-mailowe przypomnienie o płatnościach oraz wygodna platforma informacyjno-płatnicza – mówi Anna Woszczek, zastępca dyrektora Wydziału Podatków Urzędu Miasta Lublin.

Aplikacja „Przyjazne deklaracje” pomoże w prawidłowym wypełnieniu formularzy, które następnie można wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Istnieje również możliwość wydrukowania formularza i przesłania go pocztą lub osobistego złożenia w Urzędzie Miasta Lublin. Podatnicy, którzy złożą informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych przez ePUAP, decyzję ustalającą wysokość podatku otrzymają elektronicznie. Dostęp do aplikacji jest możliwy bezpośrednio ze strony internetowej deklaracje.lublin.eu lub też za pośrednictwem zakładki podatki i opłaty w katalogu miejskich e-usług dostępnych pod adresem e.lublin.eu.

Przypominamy, że decyzję podatkową z Urzędu Miasta Lublin, a także wiele innych pism urzędowych można odebrać bez wychodzenia z domu – elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Aby otrzymywać decyzje w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego oraz inne pisma z urzędu poprzez ePUAP, trzeba posiadać profil zaufany (podpis elektroniczny nieodpłatny) lub kwalifikowany podpis elektroniczny (podpis płatny) oraz przesłać elektronicznie wniosek o doręczanie pism elektronicznie (przez ePUAP lub portal rządowy Mój Gov). W tym celu można skorzystać z usługi: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się na stronie gov.pl.

Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, mogą zostać poinformowani przez Urząd Miasta Lublin o niezapłaconej racie podatku sms-em lub e-mailem. Zapłata zaległości po otrzymaniu powiadomienia, a przed pisemnym upomnieniem, uchroni podatnika przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. By odbiór takiego powiadomienie był możliwy, konieczne jest wyrażenie zgody na jego otrzymywanie. Wypełniony druk zgody można przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin albo złożyć w jednym z  Biur Obsługi Mieszkańców: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Kleeberga 12a, ul. Wolskiej 11.

Wpłat podatków i opłat można dokonywać za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej – PLIP. Serwis PLIP zawiera aktualne informacje o zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat wobec Gminy Lublin oraz pozwala uiścić należności w wygodny i szybki sposób. Tak można płacić podatki od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych od osób fizycznych, a także wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy. Ta e-usługa Urzędu Miasta Lublin dostępna jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem pesel. Logowanie do Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP odbywa się przy pomocy profilu zaufanego. Platforma Informacyjno-Płatnicza PLIP dla Miasta Lublin powstała w ramach projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments